جلسه هم اندیشی نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد
1398/11/26

در این جلسه امیرحسین رجب پور دبیر کنگره ی علوم شناختی، ضمن تشریح اهداف و برنامه های کنگره،درباه ی نحوه ی همکاری های انجمن های مغزو شناخت و دانشگاه ها و اهمیت همگرایی بین دانشجویان در این طرح ملی دانشجویی توضیح داد. سپس مدیران آزمایشگاه و دبیران مغز وشناخت هر کدام درباره ی ظرفیت ها و شیوه های همکاری به بحث پرداختند.