وضعیت مقاله
1399/07/27

با توجه به احتمال وجود خطا در سیستم پیام‌رسان ایمیل، شرکت کنندگانی که ایمیلی با محتوای رد یا پذیرش مقاله‌شان دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خودشان در سایت کنگره (www.nscc.ir) وضعیت مقاله خود را مشاهده کنند و در صورت پذیرش مقاله‌شان جهت ارسال پوستر/شفاهی خود اقدام فرمایند.