فایل‌های ارائه شده در کنگره
ارائه دکتر کریم زاده دریافت ویدیو - دریافت اسلاید
ارائه دکتر جغتایی دریافت اسلاید
ارائه دکتر نیلی دریافت اسلاید
ارائه دکتر نیلی پور دریافت اسلاید
ارائه آقای پورخلیلی دریافت اسلاید
ارائه خانم قنربیان دریافت اسلاید
ارائه خانم اسفندیاری دریافت اسلاید
ارائه دکتر کرمی دریافت اسلاید
ارائه آقای صابری دریافت اسلاید
ارائه خانم صادقیان دریافت اسلاید
ارائه خانم کاشف پور دریافت اسلاید
ارائه آقای دمیرچی دریافت اسلاید
ارائه دکتر بزرگمهر دریافت اسلاید
ارائه دکتر پناهی دریافت اسلاید
ارائه خانم شرع الاسلام دریافت اسلاید
ارائه آقای غالبی دریافت اسلاید
ارائه خانم شفقی دریافت اسلاید
ارائه دکتر رضاپور دریافت اسلاید
ارائه خانم رافعی دریافت اسلاید
ارائه خانم سیداحمدی دریافت اسلاید
ارائه دکتر کلانتری معتمد دریافت اسلاید
ارائه خانم دکتر ھاشمي کمانگر دریافت اسلاید
ارائه خانم ناطق دریافت اسلاید
ارائه دکتر ارسلانده دریافت اسلاید
ارائه دکتر نظری دریافت اسلاید
ارائه دکتر سعیدی دریافت اسلاید
ارائه آقای مستقیم دریافت اسلاید
ارائه آقای اکبری دریافت اسلاید
ارائه دکتر الماسی دوغایی دریافت اسلاید
ارائه خانم قائدی دریافت اسلاید
ارائه دکتر سلطانی شال دریافت اسلاید
ارائه آقای سمیعی دریافت اسلاید
ارائه خانم شاکریان دریافت اسلاید
ارائه خانم آذر دریافت اسلاید
ارائه دکتر نوری دریافت اسلاید
ارائه خانم زیدی دریافت اسلاید
ارائه دکتر قنبری دریافت اسلاید