فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرمت نگارش مقالات
2 راهنمای شرکت در کنگره
3 قالب پاورپوینت ارائه پوستری
4 قالب پاورپوینت ارائه شفاهی
5 فاطمه اماموردیان
6 محمد قادریان
7 رضا اوجاقی شیرمرد
8 یاسین نجفی زادگان
9 صبا کلانتری
10 فاطمه خورشاکیسمی
11 مائده مقتدر
12 الناز صادقی
13 مینو شعرباف شاعر
14 پریسا عظیمی صفت
15 پگاه دهقان
16 ثمین معصومی
17 سید مهدی پورسید
18 مریم وطن خواه
19 زهرا شاکری فر
20 فرید سامی فر
21 امیررضا نوروزی
22 بهار دهقانپور هنزائی
23 پوریا بحیرایی
24 حامد دربانیان1
25 حامد دربانیان2
26 سعیده قنبری
27 فاطمه سعادت
28 محمدامین شبانی
29 لاله زیدی
30 مریم غلامی گلوردی
31 نگین کردستانی
32 فائزه نوروزی
33 شمیم قاضی
34 نسرین شاهوزائی
35 مهسا درویشیان
36 ئاسو شجاعی
37 مطهره گلبرگ خناچاه
38 ارائه دکتر نیلی
39 ارائه دکتر جغتایی
40 ارائه دکتر کریم زاده
41 ویدیوی دکتر کریم زاده
42 ارائه دکتر نیلی پور
43 ارائه آقای پورخلیلی
44 ارائه خانم قنبریان
45 ارائه دکتر اسفدیاری
46 ارائه دکتر کرمی
47 ارائه آقای صابری
48 ارائه خانم صادقیان
49 ارائه خانم کاشف پور
50 ارائه آقای دمیرچی
51 ارائه دکتر بزرگمهر
52 ارائه دکتر پناهی
53 ارائه خانم شرع الاسلام
54 ارائه آقای غالبی
55 ارائه خانم شفقی
56 ارائه دکتر رضاپور
57 ارائه خانم رافعی
58 ارائه خانم سیداحمدی
59 ارائه دکتر کلانتری معتمد
60 ارائه خانم دکتر ھاشمي کمانگر
61 ارائه دکتر سعیدی
62 ارائه دکتر نظری
63 ارائه دکتر ارسلانده
64 ارائه خانم ناطق
65 ارائه دکتر حیدری
66 ارائه خانم شاکریان
67 ارائه دکتر سلطانی شال